Làm bánh chưng thời công nghệ

Thời đại công nghệ cũng tác động đến việc làm ra bánh chưng ngày Tết. Để tiết kiệm sức người, ông Khắc Tưởng (TP.HCM) đã thiết kế thành công dàn máy làm bánh chưng.

Trung tâm Tin tức