Lãi suất thấp, doanh nghiệp vẫn ngại đầu tư vào sản xuất kinh doanh

Thời điểm này, nhiều kịch bản đã được các chuyên gia đưa ra cho kinh tế Việt Nam trong năm 2021. Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất thấp hiện nay chưa hoàn toàn kích thích các doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư vào sản xuất

Trung tâm Tin tức