Lãi suất cho vay giảm chậm hơn lãi suất huy động

Giảm lãi suất cho vay là mong muốn của nhiều doanh nghiệp khi dịch bệnh ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, theo thống kê của một số công ty chứng khoán, lãi suất cho vay đang giảm chậm hơn so với lãi suất huy động.

Nguồn: Trung tâm Tin tức