Lại lo "giải cứu" chuối khi người dân ồ ạt trồng mới

Năm nay, thương lái giành nhau mua khi cây chuối còn chưa trổ buồng, giá chuối liên tục tăng và dự báo tiếp tục "sốt giá" thời gian tới. Thực tế này thể hiện nghịch lý về "giải cứu" cây chuối ở Đồng Nai thời gian trước.

Trung tâm Tin tức