Kỳ vọng một khu trung tâm lõi của thành phố phía Đông trong lòng TP,HCM

TP phía Đông tại TP.HCM đang chuyển mình mạnh mẽ với hạ tầng đang dần hoàn thiện, hệ thống quy hoạch hoàn chỉnh

Trung tâm Tin tức