Kỹ thuật điêu khắc tranh mới trên lá bồ đề

Từ một sở thích cá nhân, cộng với khó khăn về kinh tế trong mùa dịch COVID-19 vừa qua, một cô gái tại TP.HCM đã sáng tạo nên những bức tranh điêu khắc trên lá bồ đề.

Trung tâm Tin tức