Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cơ bản giữ ổn định như năm 2020

Bộ giáo dục và Đào tạo khẳng định, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 về cơ bản vẫn giữ ổn định như năm nay. Bộ tiếp tục ra đề thi, với hình thức tổ chức thi kết hợp cả thi trên giấy và thi trên máy tính.

Trung tâm Tin tức