Kỳ tài thách đấu - Tập 17

Nghệ sĩ Việt Hương và Chí Tài lớn tiếng với nhau; nguyên nhân của cuộc cải vã khá bất ngờ khi cả hai đều có “con riêng”.
Video Chương trình khác
21g - Thứ Bảy hàng tuần - HTV7
19g55 - Thứ 2 đến thứ 5 - HTV7
19g30 - Thứ Bảy hàng tuần - HTV7
21g - Thứ Sáu hàng tuần - HTV2
21g30 - Thứ Ba & 21g - Thứ Bảy - HTV7
Diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9/2019