Kỹ năng sinh tồn và những khoảng trống

Việt Nam có tỉ lệ tử vong do đuối nước ở trẻ em cao nhất khu vực Đông Nam Á, nên vấn đề về huấn luyện kỹ năng sinh tồn nước ta còn tồn tại nhiều khoảng trống.

Trung tâm Tin tức