Mỗi ngày một điều hay - Kỳ 73

Kỹ năng ra quyết định

Kỹ năng ra quyết định chính là phân tích kĩ lưỡng nhiều góc độ, tham khảo nhiều ý kiến khác nhau nhưng quyết định cuối cùng phải phụ thuộc vào bản thân mình.

Cùng với việc rèn luyện, chúng ta có thể cải thiện nhiều kĩ năng đưa ra những quyết định tốt cho mình trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Khả năng đưa ra quyết định tốt có thể giúp ta đạt được mục đích trong học tập và trong cuộc sống riêng tư, tránh được những sai lầm có thể để lại hậu quả không tốt. Nhìn chung, quyết định là quá trình lựa chọn bằng việc xem xét các hậu quả của những lựa chọn khác nhau mà nó có thể xảy ra. 

Quyết định có thể sẽ rất đơn giản những cũng có những quyết định phức tạp, đòi hỏi chúng ta phải suy nghĩ hàng ngày, hàng giờ, thậm chí là tham khảo ý kiến của người khác. Vậy với những quyết định phức tạp thì bạn sẽ làm gì để đưa ra một quyết định chính chắn cho mình? 

Trong trường hợp này, chúng ta phải giải quyết theo từng bước:

Bước 1: Nhìn nhận vấn đề dưới góc độ khách quan, đa chiều.

Bước 2: Nhận định những giải pháp, tìm kiếm nhiều giải pháp thay thế, tham khảo ý kiền từ thầy cô, bạn bè, cha mẹ. Lắng nghe và phân tích những lựa chọn trên.

Bước 3: Đưa ra các lí lẽ cho các sự lựa chọn. Mỗi lựa chọn đều có điểm ưu điểm khuyết riêng. Sau khi loại bỏ hết giải pháp không phù hợp, chúng ta sẽ tập trung vào những cái khả thi nhất. Suy nghĩ đến ưu điểm, nhược điểm của từng giải pháp. Suy nghĩ về kết quả, hậu quả cho mỗi lựa chọn và ảnh hưởng của nó đối với người khác.

Bước 4: Kết hợp tất cả các thông tin để quyết định đâu là lựa chọn tốt nhất và thực hiện theo. Và tất nhiên, bạn phải chịu trách nhiệm về hành động của bản thân mình.

Kha Đồng