Kỷ lục gia bong bóng diễn 5 suất phục vụ khán giả TP.HCM

Kỷ lục gia về bong bóng xà phòng Fang Yang sẽ biểu diễn 5 suất tại công viên văn hóa Đầm Sen vào ngày 22 và 23/6 năm 2019.

Trung tâm Tin tức