Kỳ lạ vườn dâu ra quả từ thân

Thị xã An Khê "Gia Lai" được xem là một trong những vùng trồng nhiều dâu da nhất cả nước. Tại nơi này có những khu vườn trồng hàng chục cây dâu da, trong đó đặc biệt là loại dâu ra quả từ thân cây.

Trung tâm Tin tức