Kỳ họp lần thứ 18 HĐND TP.HCM khóa IX

Sáng nay, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ đã khai mạc kỳ họp lần thứ 18 HĐND TP khóa 9 (phiên bất thường) để thông qua tờ trình về hệ số điều chỉnh giá đất và quy định bảng giá đất mới cho chu kỳ 5 năm, 2020 - 2024.

Trung tâm Tin tức