KT-XH TP.HCM trong 5 tháng đầu năm có tăng trưởng nhưng còn yếu tố chưa bền vững

Trong cuộc họp đánh giá tình hình KT-XH tháng 5, lãnh đạo TP đã có những đánh giá như sau: trong 5 tháng qua, nhìn chung tình hình phát triển KT-XH của thành phố có bước tăng trưởng tích cực; tuy nhiên, cũng còn những yếu tố chưa bền vững.

Trung tâm Tin tức