Kính viễn vọng không gian lớn nhất châu Âu bắt đầu sứ mệnh

Kính viễn vọng không gian lớn nhất châu Âu Cheops sẽ bắt đầu sứ mệnh kéo dài 3 năm nhằm nghiên cứu những hành tinh có nhiều đặc điểm tương đồng với Trái Đất.

Trung tâm Tin tức