Kinh tế Việt Nam ứng phó trước những tác động của dịch Covid-19

Trước tình hình kinh tế bị ảnh hưởng do dịch bệnh, Việt Nam đưa ra nhiều kịch bản hành động để kinh tế vẫn đạt mức tăng trưởng như chỉ tiêu đề ra.

Trung tâm Tin tức