Kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 7%

Văn phòng Nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN+3 vừa đưa ra nhận định tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam dự kiến đạt 7% năm 2021.

Trung tâm Tin tức