Kinh tế Việt Nam phát triển nhanh nhất Đông Nam Á

Theo ICEW, dù mức tăng trưởng kinh tế của Việt Nam được dự báo sẽ giảm xuống 6,7% trong năm 2019, mặc dù vậy, mức này vẫn đủ làm cho Việt Nam trở thành nền kinh tế phát triển nhanh nhất ở Đông Nam Á.

Bảo Châu