Kinh tế Việt Nam có thể đạt mục tiêu tăng trưởng cho năm 2018

Với mức tăng trưởng quý I cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây, nền kinh tế Việt Nam có thể hoàn toàn đạt được mục tiêu tăng trưởng mà Quốc hội đề ra trong năm 2018. Đây là nhận định của Viện Nghiên cứu Kinh tế & Chính sách VEPR.

Trung tâm Tin tức