Kinh tế Việt Nam chuyển đổi trước trạng thái "bình thường hóa" toàn cầu

Theo các chuyên gia, nguyên nhân là do sự bất định tăng cao hơn rất nhiều so với thời điểm trước đây. Và song hành với diễn biến "bình thường mới" toàn cầu, kinh tế Việt Nam cũng có nhiều chuyển đổi sang "trạng thái mới".

Trung tâm Tin tức