Kinh tế tư nhân vẫn là động lực tăng trưởng trong năm 2020

Kinh tế Việt Nam tăng trưởng bứt phá trong năm 2019 nhưng còn đó nhiều thách thức về chất lượng tăng trưởng đặt ra cho năm 2020.

Trung tâm Tin tức