Kinh tế thế giới 2019 đối mặt những rủi ro chính trị lớn

Bất đồng thương mại Mỹ và Trung Quốc, mâu thuẫn trong nội bộ Liên minh châu Âu, hay bầu cử tại một loạt nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới... là những rủi ro chính trị lớn đối với nền kinh tế thế giới trong năm 2019.

Trung tâm Tin tức