Kinh tế Nhật Bản suy thoái sau gần 5 năm

Theo số liệu vừa mới công bố, kinh tế Nhật Bản đã tăng trưởng âm trong quý 1 năm nay. Nền kinh tế thứ 3 thế giới đã rơi vào tình trạng suy thoái kỹ thuật sau hai quý tăng trưởng âm liên tiếp...

Trung tâm Tin tức