Kinh tế khu vực ASEAN+3 phục hồi theo hình chữ U

Theo “Báo cáo về triển vọng kinh tế khu vực ASEAN+3 năm 2020” của Văn phòng nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN+3, toàn bộ 14 nền kinh tế gồm 10 quốc gia ASEAN và Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc sẽ có sự phục hồi kinh tế theo hình chữ U.

Trung tâm Tin tức