Kim ngạch xuất khẩu giữ nhịp tăng trưởng cao trong 2 tháng đầu năm

Theo thống kê của Bộ Công Thương, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 2/2018 ước đạt 13,4 tỉ đô-la Mỹ, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 2 tháng, xuất khẩu đem về 33,6 tỉ đô-la Mỹ, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trung tâm Tin tức