Kiều hối về TP.HCM đạt 3.45 tỉ Đô la Mỹ

Theo báo cáo của Ngân hàng nhà nước chi nhánh TP.HCM, nguồn kiều hối đổ về TP.HCM 8 tháng vừa qua ước tính đạt 3,45 tỉ Đô la Mỹ và dự kiến cả năm sẽ đạt được con số 5 tỉ Đô la Mỹ.

Trung tâm Tin tức