Kiên quyết không để xảy ra điểm nóng BOT

Những trường hợp cố tình không mua vé, có hành vi cố tình gây ùn tắc…sẽ bị xử lý nghiêm, không để các điểm nóng BOT tiếp tục xảy ra. Trung tâm Tin tức