Kiến nghị tiếp tục cho khai thác cầu bến Bạch Đằng

Sở GT-VT TP.HCM vừa kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét, chấp thuận kéo dài thời gian khai thác du lịch đường sông nội đô, kết hợp phục vụ ẩm thực về đêm tại các cầu bến khu công viên bến Bạch Đằng (Quận 1) .

Nguồn: Trung tâm Tin tức