Kiến nghị tạm dừng quy hoạch phát triển taxi TP.HCM

Do lượng xe tăng quá nhanh khiến công tác quản lý gặp nhiều khó khăn, Sở Giao thông vận tải TPHCM vừa kiến nghị thành phố tạm dừng thẩm định Đề án "Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe taxi trên địa bàn TPHCM đến năm 2025".

Trung tâm Tin tức