Kiến nghị cho bác sĩ mới ra trường thực hành tại trạm y tế

TP.HCM kiến nghị cho các bác sĩ mới ra trường được thực hành khám, chữa bệnh tại trung tâm y tế và trạm y tế để đảm bảo nguồn nhân lực cho y tế cơ sở.

Trung tâm Tin tức