Kiểm tra công tác bầu cử tại Ủy ban Bầu cử huyện Bình Chánh, TP.HCM

Đoàn kiểm tra Ủy ban Bầu cử TP.HCM do đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP.HCM làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyền Bình Chánh.

Nguồn: Trung tâm Tin tức