Kiểm tra công tác bầu cử tại TP.HCM

Sáng ngày 23/5, TP.HCM tổ chức các đoàn công tác đến kiểm tra việc tổ chức bầu cử tại nhiều điểm bỏ phiếu tại các quận, huyện,

Nguồn: Trung tâm Tin tức