Kích cầu du lịch nhưng phải đảm bảo phòng chống dịch

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa có văn bản gửi các Sở quản lý du lịch, các hiệp hội và doanh nghiệp du lịch về việc kích cầu du lịch và đảm bảo an toàn phòng dịch giai đoạn cuối năm.

Trung tâm Tin tức