Kỉ niệm 68 năm Ngày Truyền thống học sinh - sinh viên Việt Nam

Hôm nay (9/1) là ngày kỷ niệm 68 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2018). 

Hôm nay (9/1) là ngày kỷ niệm 68 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2018).

Trung tâm Tin tức