Kỉ lục trượt tuyết suốt 24h

Hai hướng dẫn viên môn trượt tuyết cùng với kỷ lục trượt tuyết suốt 24 tiếng đồng hồ liên tục.

Trung tâm Tin tức