Khuyến khích người dân áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất, chế biến muối

UBND TP đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện các chính sách phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ muối; đẩy mạnh việc thực hiện tái cơ cấu sản xuất muối tại huyện Cần Giờ phù hợp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững…

Để sản xuất muối trên địa bàn TP trong niên vụ năm 2018 đạt hiệu quả, UBND TP đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện các chính sách phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ muối; đẩy mạnh việc thực hiện tái cơ cấu sản xuất muối tại huyện Cần Giờ phù hợp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững…

Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP được giao quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong quá trình tiêu thụ, nhập khẩu muối, muối i-ốt trên địa bàn TP; cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở chế biến, kinh doanh muối, muối i-ốt trên địa bàn TP.

UBND huyện Cần Giờ có trách nhiệm rà soát thực trạng quy hoạch sản xuất muối tại địa phương; xây dựng phương án chuyển đổi diện tích sản xuất muối kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy, hải sản và ngành nghề nông thôn gắn với phát triển du lịch phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện và của TP; khuyến khích người dân áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất, chế biến muối; ưu tiên kinh phí hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng sản xuất muối, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, các dự án nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm thuộc các lĩnh vực sản xuất, chế biến muối; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc của người dân làm muối để đảm bảo sản xuất muối ổn định; hỗ trợ người dân sản xuất, chế biến, tiêu thụ muối; cải tạo nâng cấp đồng muối và phát triển du lịch tham quan nhằm bảo tồn làng nghề muối truyền thống; theo dõi diễn biến của thời tiết để kịp thời thông báo và hướng dẫn người dân làm muối làm đúng quy trình sản xuất; tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng muối, gắn với xây dựng nông thôn mới…

Ngoài ra, UBND TP cũng giao các sở-ngành liên quan hỗ trợ kết nối doanh nghiệp tiêu thụ với hợp tác xã, tổ hợp tác kinh doanh muối nhằm giúp cho người làm muối tiêu thụ sản phẩm muối khi gặp khó khăn về đầu ra; hỗ trợ tiêu thụ muối trên địa bàn huyện Cần Giờ thông qua việc ký kết hợp đồng thu mua sản phẩm muối với các doanh nghiệp chế biến, kinh doanh muối; kết nối các điểm tham quan du lịch để hình thành các tuyến du lịch kết hợp với làng nghề muối trên địa bàn huyện Cần Giờ.

Sỹ Thành