Khuôn mặt đáng tin - Tập 20

Liên tục được quân sư Đại Nghĩa “chỉ điểm”, Dương Lâm đem về số tiền cao nhất trong các tập đặc biệt - 8.024.000 sau khi “đập heo bất chấp”.

Khuôn mặt đáng tin - 21g30 thứ năm trên kênh HTV7. 

Video Chương trình khác
Các chương trình truyền hình thực tế dành cho người trẻ
20g30 - Thứ Năm - HTV7
Những chương trình ca nhạc trên sóng HTV
22g45 hàng ngày - HTV9
9g-10g - Ba, Năm, Bảy - HTV Key