Khuôn mặt đáng tin - Tập 19

Thường được đàn em khen ngợi là trưởng thành, suy nghĩ sâu sắc và từng trải, nhưng khi “cô Thúy” xuất hiện, những nhận định trên dường như không còn liên quan đến Đức Thịnh.

 Khuôn mặt đáng tin - 21g30 thứ năm trên kênh HTV7. 

Video Chương trình khác
21g - Thứ Hai - HTV7
21g30 - Thứ Sáu - HTV7
21g30 - Thứ Năm - HTV7
10g15 - Thứ Sáu - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV2
Đưa khán giả đi khắp bốn phương cùng HTV