Khuôn mặt đáng tin - Tập 18

Trong tập 18, Lâm Vỹ Dạ chia sẻ, người duy nhất trên thế giới này không bao giờ quay lưng với cô là "anh bạn trai lâu năm" Hứa Minh Đạt.

Khuôn mặt đáng tin - 21g30 thứ năm trên kênh HTV7. 

Video Chương trình khác
Diễn ra từ tháng 6 đến tháng 9/2021
20g35 - Thứ Tư - HTV7
20g25 - Thứ 6 - HTV7
19g55 - Thứ Hai đến thứ Năm - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7