Khuôn mặt đáng tin - Tập 16

Trong vòng thi đặc biệt, Lê Lộc phũ phàng: "Em chọn anh Gin vì anh Gin nhìn thành thật hơn anh Will" - khiến Will "giận tím người" trước tình cảm anh em "không hề bền lâu". 

Khuôn mặt đáng tin - 21g30 thứ năm trên kênh HTV7.  

Video Chương trình khác
Diễn ra từ tháng 6 đến tháng 9/2021
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
19g - Chủ Nhật - HTV7
Phim phát sóng trên HTV7 và HTV9
19g30 - Thứ Bảy - HTV7