Khủng hoảng nước sạch ở Cape Town, Nam Phi

Lần đầu tiên, một thành phố lớn trên thế giới đối mặt viễn cảnh "Ngày không nước". Đây là khái niệm đang được sử dụng rộng rãi trên thế giới để nói về việc một thành phố sẽ phải ngừng cung cấp nước qua hệ thống vòi nước bình thường.

Trung tâm Tin tức