KHTN lớp 6 - Bài 3: Đo chiều dài

KHTN lớp 6 - Bài 3: Đo chiều dài

Trong bài học này, các em sẽ được học về cách đo chiều dài bằng các đơn vị tính, tìm hiểu về những dụng cụ đo và thao tác đo chiều dài.
Khoa học tự nhiên lớp 6 - Bài 2: Quy định an toàn trong phòng thực hành

Khoa học tự nhiên lớp 6 - Bài 2: Quy định an toàn trong phòng thực hành

Trong bài 2, các em sẽ được biết về những quy định trong phòng thực hành, tìm hiểu về một số dụng cụ đo, học cách sử dụng kính lúp và kính hiển vi quang học.
Dạy học trực tuyến lớp 6 và lớp 9 trên kênh HTV Key

Dạy học trực tuyến lớp 6 và lớp 9 trên kênh HTV Key

Bên cạnh các giờ học trực tuyến của lớp 1 - lớp 2, các môn học của khối lớp 6 - lớp 9 cũng sẽ được phát sóng trên kênh HTV Key và phát lại trên kênh YouTube Ôn Bài.