Không tăng giá bán lẻ xăng dầu

Theo Liên bộ Công Thương- Tài chính, giá các mặt hàng xăng dầu đã được giữ nguyên, trong khi mức chi Quỹ bình ổn đã tăng trở lại với nhiều loại mặt hàng.

Trung tâm Tin tức