Không khí Hà Nội ô nhiễm nghiêm trọng trở lại

Hôm qua, mọi hệ thống cảnh báo ô nhiễm không khí ở thủ đô Hà Nội đều ghi nhận chất lượng không khí ở ngưỡng tím và đỏ - mức rất có hại và có hại đến sức khỏe tất cả mọi người.

Trung tâm Tin tức