Không để xảy ra tình trạng thiếu hàng

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Công Thương đã làm việc và kiểm tra tại các siêu thị lớn nhằm đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân, tránh tình trạng hoảng loạn như đã từng xảy ra.

Trung tâm Tin tức