Không để tái diễn thảm kịch vừa xảy ra ở Anh

Lãnh đạo Chính phủ nói không được để thảm kịch 39 người chết tái diễn, và cần hành động sao cho "người dân làm giàu trên chính quê hương".

Trung tâm Tin tức