Không để người lao động hoang mang trước dịch Covid-19

Theo số liệu của Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội, đến nay, có 322 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, hơn 8.700 lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trong đó ngành nông, lâm và thủy sản chiếm hơn 30%.

Trung tâm Tin tức