Không để khu cách ly trở thành ổ dịch và lây nhiễm chéo

Sở Y tế TP.HCM cho biết, mỗi ngày TP.HCM tiếp tục triển khai 2.000 giường cách ly, dự kiến đạt 20.000 giường vào cuối tuần này. Số người cách ly đang tăng, nguy cơ lây nhiệm chéo là rất cao, đặt thêm nhiều tình huống cấp thiết cho các đơn vị chuyên trách.

Trung tâm tin tức