Không cắt điện để sửa chữa trong tháng 6

"Không cắt điện để sửa chữa trong tháng 6" là chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đối với các Tổng công ty/công ty điện lực trực thuộc, đảm bảo cấp điện liên tục cho sản xuất và sinh hoạt của người dân trong mùa nắng nóng.

Trung tâm Tin tức