Phát triển Ngành Công nghiệp Lương thực, Thực phẩm TP.HCM:

Không bỏ quên thị trường chợ truyền thống

Theo thống kê, có đến 85% doanh nghiệp ngành lương thực thực phẩm chưa nắm rõ về nội dung các hiệp định thương mại quốc tế. Từ đó, các doanh nghiệp gặp khó khăn khi tiếp cận với thị trường bán lẻ đang có xu thế bị nhiều doanh nghiệp nước ngoài chi phối.

Trung tâm Tin tức